తెలంగాణ

30 నామినేషన్ల తిరస్కరణ.. హైదరాబాద్‌లో 19,  సికింద్రాబాద్‌లో 11  ,అత్యధికంగా మల్కాజిగిరిలో 77 30 నామినేషన్ల తిరస్కరణ.. హైదరాబాద్‌లో 19, సికింద్రాబాద్‌లో 11  ,అత్యధికంగా మల్కాజిగిరిలో 77
30 నామినేషన్ల తిరస్కరణ.. హైదరాబాద్‌లో 19, సికింద్రాబాద్‌లో 11  ,అత్యధికంగా మల్కాజిగిరిలో 77   హైదరాబాద్‌ ఏప్రిల్ 27 (మీడియా ఫోకస్ );పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలన ముగిసింది....

ఆంధ్రప్రదేశ్

జాతీయం

Follow Us